دانشگاه علوم پزشكي كيف (Bohomolets)

The O.O.Bohomolets National Medical University

اين دانشگاه تنها دانشگاه علوم پزشكي مورد تائيد ايران در اوكراين بود که از سال ۲۰۰۹ دیگر مورد تایید نمی باشد. این دانشگاه در تخصصهاي ارتوپدي و چشم پزشكي بسيار قوي است. زيان تدريس دانشگاه به زبان روسي مي باشد و شرط ورود قبولي در دوره پاتفك مي باشد. دوره آموز ش زبان با خوابگاه و خوابگاه كالج با خوابگاه دانشگاه تازه مرمت شده و در يك محل و بصورت بلوك بلوك است كه در هر بلوك يك سرويس كامل و يك اتاق ۲ تخته و يك اتاق ۳ تخته است فاصله خوابگاه با دانشگاه و كالج زياد مي‌باشد.