دانشگاه ملی کشتی سازی به نام دریاسالار ماکاروف

Admiral Makarov National University of Shipbuilding

 http://www.nuos.edu.ua/

دانشگاه ملی کشتی سازی به نام دریاسالار ماکاروف یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی جنوب اوکراین می باشد که تربیت متخصصین در زمینه کشتی سازی را بر عهده دارد. برای اوکراین که یک دولت دریائی محسوب می گردد این مسئله اهمیت ویژه ملی دارد.  مهمترین سفارش دهندگان دانشگاه برای تربیت مهندسین و کادر علمی را شرکت های کشتی سازی، ماشین سازی، انرژی و شرکت ها و موسسه های دیگر اوکراین تشکیل می دهند. ساختار دانشگاه از موارد زیر تشکیل شده است: ۸ انستیتو ( از جمله انستیتو های فنی در شهر های فئودوسی و پرومایسک)، ۳ دانشکده، هنرستان دریائی چندمنظوره، شعبه دانشگاه در شهر خرسون، مراکز علمی – رایزنی در شهرهای کی یف و توکماک. در دانشگاه نزدیک به ۱۲ هزار دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

شعب دانشگاه: دانشگاه دارای ۶ شعبه به شرح ذیل می باشد: 
1.شعبه شهر خرسون
۲/ کالج فنی پرومایسک
۳/ انستیتو فنی پرومایسک
۴/ انستیتو فنی فئودوسی
۵/ مرکز علمی-رایزنی کی یف
۶/ مرکز علمی-رایزنی توکماک
زیر بنای کل: ۱۰۷۴۷۶ مترمربع
دانشکده ها و انستیتوها :
۱/انستیتو ماشین سازی
۲/ انستیتو اتوماسیون و الکترومکانیک
۳/ انستیتو علوم کامپیوتر و علوم مهندسی-فنی
۴/ انستیتو علوم انسانی
۵/ انستیتو تحصیلات غیرحضوری و مکاتبه ای
۶/ انستیتو تحصیلات تکمیلی
۷/ دانشکده کشتی سازی
۸/ دانشکده مهندسی-اقتصادی