اطلاعات عمومی اکراین

فهرست مطلب

 

منابع طبیعی اوکراین :

ذخائر غني زغال سنگ درحوزه ي دونتسبك، ذخائر مهم سنگ آهن در منطقه ي هورليكا و همچنين سنگ منگنز، گرانيت،گچ، نمك، پتاسيم، كائولن، فسفر و سنگ مرمر از جمله ذخائر معدني اوكراين ميباشند.

انرژی اوکراین :

حدود ۴۵ درصد از برق مصرفي اين كشور از ۵ نيروگاه هسته اي اين كشور تامين مي گردد كه باتوقف كار نيروگاه هسته اي چرنوبيل در ۲۵ آر ماه ۷۹، تعداد اين نيرو گاهها به ۴ نيروگاه رسيد و بنا به ادعاي مقامات اوكرايني ۷ درصد از توان توليد الكتريسيته نيروگاه هسته اي اين كشور كاسته شد. مابقي برق مصرفي و مورد نياز كشور از طريق ۳۲نيروگاه حرارتي و برق آبي اين كشور تامين مي شود. همچنين عليرغم اينكه اوكراين ۶۵در صد از منابع زغال سنگ شوروي سابق را در خود جاي داده بود ولي از لحاظ داشتن منابع نفتي كشوري فقير به حساب مي آيد. اين كشور داراي ۳ ناحيه ي فقير نفت خيز درمناطق ناحيه ي كارپات (غرب كشور) دنيپرو پتروفسك و دونتسك (شرق كشور) وپيريچرنومورسك كريمه (جنوب كشور) مي باشد. ميزان توليد نفت در اين ۳ ناحيه بسيارمحدود بوده و كمتر از ۵ درصد مصرف كشور را تامين مي كند لذا صرفاً در داخل كشور مصرف مي شود. همچنين منابع فقير گاز طبيعي اوكراين در درياي سياه و ناحيه ي صومي واقع شده است. توليد گاز طبيعي در سال ۱۹۷۵ اگر چه بالغ بر ۶۵ ميليارد متر مكعب بود ولي در حال حاضر به ۱۸ ميليارد متر مكعب تقليل يافته است و اين ميزان توليد كم سبب گرديده تا اوكراين به دليل واردات گاز طبيعي از روسيه به اين كشور وابستگي شديدي داشته باشد. اين ميزان توليد پيش از اين ۲۰ درصد نياز داخلي اوكراين را تامين مينمود ولي در حال حاضر اين رقم كاهش داشته است.

وضعيت انرژي اوكراين

ميزان مصرف نفت خام: ۳/۸ ميليون تن
ميزان توليد نفت خام:۷/۳ميليون تن
ميزان مصرف گاز طبيعي: ۷۵ ميليارد متر مكعب
ميزان توليدگاز طبيعي: ۲/۱۸ ميليارد متر مكعب
ميزان ترانزيت گاز طبيعي: ۱۲۹ ميليارد مترمكعب
طول خطوط لوله گاز:۳۵۹۰۰ كيلومتر
طول خطوط لوله نفت: ۴۰۰۰كيلومتر
منابع تامين نفت: روسيه، قزاقستان
ميزان توليد برق: ۱۷۲ميليارد كيلو وات ساعت
ميزان توليد ذغال سنگ: ۶ /۱۶ ميليون تن