اطلاعات عمومی اکراین

فهرست مطلب

 

مسلمانان اوکراین :

اگرچه آمار رسمي از مسلمانان اوكراين موجود نيست ولي رقم تقريبي مسلمانان اوكرايني ۲ ميليون برآورد شده است كه عمدتاً در شبه ي جزيرة كريمة ساكن ميباشند ولي در ساير شهرهاي اوكراين به مانند دانتسك، زاپاروژيه، لوگانسك و غيره زندگي مي كنند و عمدتا از اقوام تاتار،داغستاني و آذربايجاني مي باشند. آذريها شيعه اثني عشري بوده و مابقي اهل تسنن هستند. دين مبين اسلام توسط تركهاي عثماني و بازرگانان كشورهاي شرقي در اوكراين رواج پيدا نموده و گفتني است در حال حاضر ۳۲۷ تشكل اسلامي در اوكراين مشغول فعاليت مي باشند. در شبه جزيره ي كريمه مساجد زيادي وجود دارد ولي در ساير شهرها مسلمانانبه دليل عدم وجود مسجد براي انجام تكاليف ديني مشكل دارند. در شهر كيف نيز مسجد يا حداث شده كه هنوز به اتمام نرسيده لكن روزهاي جمعه از آنان براي اقامه فريضه جمعه بهره برداري مي شود.

سیاست و حکومت اوکراین :

اوكراين در ۱۶ جولاي سال ۹۰ حق حاكميت ملي و در ۲۴اوت ۱۹۹۱ استقلال كامل خويش را به دست آورد.تفكيك قوا در اوكراين پذيرفته شده وقواي مجريه، مقننه و قضائيه در آن نقش مي كنند. سيستم حكومتي اوكراين را مي توانرياستي _ پارلماني محسوب داشت. قانون اساسي جديد آن در ژوئن سال ۱۹۹۶ به مورد اجراگذاشته شد كه داراي ۱۵ فصل و ۱۶۱ اصل مي باشد. آخرين اصلاحات قانون اساسي در ۲۸فروردين ۱۳۷۹ در يك همه پرسي انجام شد كه طبق آن قرار است برخي اختيارات رئيس جمهوردر برابر قوه ي مقننه كشور افزايش يابد و قوه ي مقننه كشور از يك مجلسي به دو مجلسي تبدبل شود و از مصونيت نمايندگان مجلس كاسته شود. اين امر تا امروز به مرحله ي اجرانرسيده است. رئيس جمهور اوكراين دوم شهريور ماه ۱۳۸۱ همزمان با يازدهمين سالگرد استقلال اوكراين در سخنراني خود پيشنهاد كرد شيوه ي حكومت در اوكراين از «رياستجمهوري _ پارلماني» به «پارلماني_رياست جمهوري» تغيير يابد لكن تا به امروز اين امر عملي نشده است.